Interview: voeding en Westerse ziektes

Interview door Birthe Stam en Klaas van der Veen studenten natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Ay Lin Kho (nutrition health specialist) heeft voeding- en gezondheid aan de Universiteit van Wageningen gestudeerd. Is lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen. En ze heeft gewerkt in de voedings- en gezondheidsindustrie bij bedrijven zoals Yakult en Nutricia.

Wat is volgens u een gezonde levensstijl?
Mevrouw Kho wordt wel eens raar aangekeken als zij vertelt dat ook zij wel eens een stuk appeltaart of koekje eet. Dit moet volgens haar gewoon kunnen, zolang je verder een gezonde levensstijl hebt en je aan alle facetten van gezondheid houdt. Dit houdt dus ook in dat je genoeg moet sporten en een actieve levensstijl moet aannemen, zoals het nemen van de trap in plaats van de lift en de auto in plaats van de fiets. Hierbij gaf zij zelf het voorbeeld dat zij toen zij student was, eigenlijk vrijwel hetzelfde eetpatroon had als nu, maar door andere factoren zoals veel meer stress, onregelmatig eten en veel eten als zij op bezoek ging bij haar ouders in het weekend, toen 10 kg is aangekomen. Ook vindt ze dat het voor iedereen anders is, mensen met een hele ongezonde levensstijl kunnen al met kleine veranderingen een gezondere levensstijl aannemen.

Voedingsdeskundige Ay Lin Kho vertaalt in haar boek wetenschappelijk onderzoek over voeding en gezondheid naar handige tips in ons dagelijkse leven. Gezond & Blij zonder diëten, want je bent wat je eet.Zijn er groepen te onderscheiden in de samenleving die een ongezonde levensstijl aanhouden?

Er komen eigenlijk vier soorten doelgroepen naar boven bij mevrouw Kho. Als eerste groep is dit de lagere sociale klasse, zij lopen tegen veel problemen aan zoals onwetendheid en prijskaartjes aan activiteiten zoals sporten. Daarnaast ziet zij de doelgroep studenten, zij leven heel ongezond, maar aan de andere kant zijn zij nog wel jong, dus hebben ze vaak (nog) geen last van westerse ziek-
ten. Ook ziet zij dat mannen vaak ongezonder leven dan vrouwen, vrouwen zijn hier meer mee bezig en ook vaak meer met hun uiterlijk/lichaam. Als vierde groep ziet zij yuppen, zij slaan vaak een maaltijd over omdat ze druk zijn, of schuiven eerder een prefab maaltijd in de magnetron dan dat ze gaan koken met groentes.

Wat denkt u dat de reden is dat mensen ongezond leven?
Mevrouw Kho beschrijft als eerst de redenen: onwetendheid, gemakt en smaak. Onwetendheid op verschillende manieren, van het nooit leren koken met groenten tot niet geinteresseerd zijn in voeding en er dus nooit onderzoek naar doen en daardoor geen kennis hebben. Smaak omdat ongezonde producten vaak wel lekker gevonden worden en daarbij vaak ook relatief goedkoop zijn. Een ander punt is dat volgens mevrouw Kho er zoveel aanbod is van ongezond eten, het makkelijk is voor de mens om hier op in te gaan. Als het aanbod minder groot zou zijn, zouden mensen eerder het gezonde kiezen.

Worden mensen die bewust gezond leven afgezet als gezondheidsfreaks?
Vaak zijn er mensen die heel erg geloven in hun eigen mening en promoten deze ook, volgens mevrouw Kho. Zelf ziet zij sommige bloggers, raw food aanhangers en mensen die bijvoorbeeld geen brood, aardappellen en vlees eten wel als gezonheidfreaks. ”Maar dat zegt men misschien ook over mij.”

Is er te veel (onjuiste) informatie beschikbaar waardoor mensen in de war raken?
Er is inderdaad veel onjuiste informatie, ook veel goede maar dit is moeilijk te onderscheiden vindt mevrouw Kho. Bloggers en dergelijken maken het moeilijk voor de echte gezonheidsspecialisten en wetenschappers. Men volgt makkelijk hypes, terwijl deze vaak niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dit probleem is er echter volgens haar wel al altijd geweest. Ook komt dit probleem bij meer discussies naar voren volgens haar, alleen is voeding wel echt belangrijk voor de mens. Als voorbeeld gaf zij dat roomboter niet altijd zomaar goed is en je eerder voor olien en andere braadvloeistoffen zou moeten kiezen, maar dat staat niet goed bekend doordat er hypes zijn dat E-nummers en dergelijken niet goed voor je zijn, terwijl dit niet wetenschappelijk bewezen is.

Vindt u dat de overheid genoeg doet aan de problemen gerelateerd aan een ongezonde levensstijl? Zo nee, wat zou de overheid kunnen verbeteren?
Mevrouw Kho vindt dat er niet genoeg gebeurt, maar men mag de overheid ook niet de schuld geven. Als voorbeeld geeft zij dat over onderwerpen zoals smartphones en nieuwe televisies men wel veel afweet, maar dat zij voeding te saai vinden om onderzoek naar te doen. Du deel vindt zij dat het eigen verantwoordelijkheid is. Wel zou de overheid zich meer en gerichter op de lagere sociale klasse kunnen focussen. Ook vindt zij de zogeheten suikertax een goed plan, ze ziet wel de keerzijde van het verminderen van keuzevrijheid, maar van haar zou de overheid dit soort plannen wel wat harder mogen doordrukken. Omdat het volgens haar vaak moeilijk is om uit jezelf te stoppen of minderen, als je dus het aanbod verkleint, zal men ook minder eten. Ze geeft als voorbeeld dat als je iets alleen in een large formaat kan bestellen je dit ook helemaal op eet, terwijl je aan een small portie misschien al genoeg had. Verder zou volgens haar wel meer aandacht aan gezond leven mogen worden besteed op scholen en dan vooral in de lagere sociale klasse wijken.