2016-02-09 | Reactie krant 5| Is melk gezond?

Reactie op krantenartikel: Is melk gezond?

Weer zo’n “priet-praat-verhaal” over melk en botontkalking. Hoe zit dit dan wetenschappelijk? Wat gebeurt er feitelijk in ons lichaam? Spierarbeid kan verricht worden door glycolyse. Er komt energie vrij en melkzuur. Melkzuur verzuurt (H+) het bloed en wordt afgevoerd naar de lever. In de lever wordt dit gebufferd door fosfaatbuffer en afgevoerd naar de nieren. In de nieren wordt ongeveer 90 % fosfaat weer vrijgemaakt om terug te keren naar de lever om opnieuw zijn werk te kunnen doen. De rest wordt afgevoerd via de urine. Als om welke reden dan ook (modern voedsel?, ouderdom?, …?) de fosfaatbuffer in de lever het niet bij kan houden, en er dus meer fosfaatbuffer nodig is, dan gaat er een seintje naar de bijschildklier om het parathormoon aan te maken dat er voor moet zorgen dat er fosfaat (in de vorm van hydroxyapathiet = fosfaatverbinding met calcium) uit de botten wordt vrijgemaakt om de benodigde fosfaat voor de buffer te leveren. Noodzakelijkerwijs, om het elektrisch neutraal te laten zijn, verdwijnt er dan dus ook calcium. Het is dus primair BOTONTFOSFATERING en niet “botontkalking”. Door heden ten dagen Kalcipos-D (= calciumcarbonaat oftewel kalksteen/bordkrijt) te kauwen onderdrukt men de fosfaatconcentratie ( te beredeneren vanuit het oplosbaarheidsprodukt dat een constante is) in het bloed. Daardoor nog minder fosfaat in het bloed, c.q. lever, die juist zit te springen om dit fosfaat. Gevolg: extra parathormoon, extra ontfosfatering, extra botafbraak. Konklusie: Kalcipos-D werkt dus averechts. Om te verhinderen dat hydroxyapathiet uit de botten wordt vrijgemaakt, kan men “bifosfonaten” slikken met als gevolg: nog meer ophoping van zuur in bloed en lichaam met allerlei bijwerkingen (o.a. maagzuuroprispingen ) . Maar daar zijn ook weer tabletten voor/tegen, met o.a. als ingrediënt calciumcarbonaat (bordkrijt). M.a.w. symptoom, na sym…,na sym…Wat dan wel? Naast veel bewegen (altijd goed) en (extra) vit.D,: KAUWEN op tabletten met als ingrediënt HYDROXYAPATHIET, zodat dit niet uit de botten hoeft te worden vrijgemaakt en in de lever zijn werk kan doen als buffer. Hydroxyapathiet kan m.b.v. vit. D ook weer voor botopbouw zorgen.

Vele beweringen/verhaaltjes over “calcium” / “botontkalking” zijn dus klinkklare priet-praat.

Met vriendelijke groet,

T. Visser.

Beste T. Visser,
Bedankt voor uw reactie en kennis op de voedingsvraag en antwoord in de krant. De vraag was of melk osteoporose/botontkalking in de hand werkt en of het drinken van melk goed is voor je gezondheid. U geeft aan dat vele beweringen/verhaaltjes over “calcium” / “botontkalking” klinkklare priet-praat is.
Volgens mij hebben we dezelfde conclusie. Het antwoord op de voedingsvraag is: “door het drinken van melk krijg je geen botontkalking. Gebrek aan beweging en vitamine D in de Westerse wereld zorgt voor botontkalking.” Botontkalking is de algemene naam die we in de volksmond gebruiken voor wat u in uw verhaal botontfosfatering noemt.
Op mijn website Aylinkho.nl post ik artikelen en mijn publicaties over voeding. Met uw goedkeuring plaats ik uw reactie. Graag hoor ik van u.
Met gezonde groet,
Ay Lin Kho