2016-02-09 | Reactie krant 2| Is melk gezond?

Reactie op krantenartikel: Is melk gezond?

Geachte, wel eens het boek The China Study gelezen? Daarin worden diverse zeer uitgebreide onderzoeken beschreven die in Amerika en China zijn uitgevoerd onder leiding van prof. Campbell. Uit deze onderzoeken is feitelijk vast komen te staan dat dierlijke melk (en daarmee alle zuivel) ontzettend slecht is voor de langdurige gezondheid. Het maakt de kans op kanker vele malen groter dan  voor mensen die geen zuivel nuttigen. Op de korte termijn is dat effect er nog nauwelijks. Hier is de zuivelindustrie erg dankbaar voor en stelt via “eigen” onderzoek de bevindingen van Campbell in een kwaad daglicht om zo het eigen hagje (lees financiën) te redden. Campbell is zelf groot gebracht op een veehouderij en heeft met het onderzoek niets te winnen en is dus onpartijdig!
Grtjs, Arno Zwegers

Beste Arno Zwegers,
Bedankt voor uw reactie op de voedingsvraag en antwoord in de krant.De vraag was of melk osteoporose/botontkalking in de hand werkt en of het drinken van melk goed is voor je gezondheid.
Het drinken van meer dan twee glazen melk per dag wordt in verband gebracht met prostaat- en eierstokkanker. De bekende Amerikaanse professor epidemioloog Willet, die zelf niet gecharmeerd is van melk, beweerde dit. Dit  verband wordt ook in de gaten gehouden, maar om te stellen dat je kanker krijgt gaat dus te ver. Je kunt ook niet alle vormen van kanker samennemen. Studies leveren geen bewijs voor de relaties tussen  melk en borst-, long-, eierstok-, maag-, darm- of prostaatkanker. Het is wel aangetoond dat zuivelgebruik de kans van dikke darmkanker verlaagt. Om harde conclusies te trekken zul je alle goed uitgevoerde studies moeten bekijken en niet alleen van éen studie of studiegroep.
Voeding en leefstijlfactoren kunnen ook niet over een kam worden geschoren wanneer je naar verschillende bevolkingsgroepen kijkt. Genen spelen dan ook een rol. Zo reageren Aziaten anders op melk dan de Westerse mens en het wel of niet drinken van melk heeft geen automatische relatie met ziektes die al dan niet in de verschillende culturen voorkomen. De Westerse mens heeft bijvoorbeeld genetisch een grotere kans op botontkalking vergeleken met andere rassen. Deze erfelijke aanleg is voor 60-80% verantwoordelijk voor de botdichtheid!
Op mijn website Aylinkho.nl post ik artikelen over voeding. Met uw goedkeuring plaats ik uw reactie. Graag hoor ik van u.
Met gezonde groet,
Ay Lin Kho

Geachte Ay Lin Kho,

Ik heb nog een keer nagekeken wat prof Campbell precies concludeerde mbt de consumptie van dierlijke melk.
Voor zijn onderzoek gebruikte hij ratten Ipv mensen omdat de levenscyclus van de rat zo’n 3 jaar is en die van de mens 70. Er zijn eerder resultaten en bovendien is het resultaat betrouwbaar. Dat komt omdat de rat wat betreft vertering veel van de mens weg heeft en het makkelijker is om ratten heel de test te isoleren en te bepalen wat ze eten en drinken.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat ratten die aan een bepaalde hoeveelheid kankerverwekkende stoffen werden blootgesteld en bovendien koemelk kregen allemaal voortijdig aan kanker stierven. Een even grote groep ratten die dezelfde kanker verwekkende stoffen kreeg, maar een dieet had zonder koemelk, had nog geen enkel sterfgeval, toen de andere groep al volledig was gestorven.
Zijn conclusie: melk veroorzaakt de kanker niet, maar fungeert blijkbaar wel als een katalysator die het proces in gang zet en versneld.
Daarnaast toont hij in zijn boek aan dat we geen melk nodig hebben, in tegenstelling tot wat er altijd wordt beweerd.

Grtjs, Arno Zwegers

Dag Arno,

Bedankt voor uw reactie en het opzoeken van het onderzoek waar u naar refereerde.
Voordat men harde uitspraken kunt doen voor de hele bevolking zijn er verschillende onderzoeken die gedaan moeten worden. In vitro, dit is in weefsel in het laboratorium. Is er genoeg bewijs, dan ga je verder met in vivo tests. Dit zijn tests die u aanhaalde in bijvoorbeeld ratten. Is dit bewijs weer eenduidig dan is er een kans dat het ook zo in mensen werkt maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. Er moeten nog veel verschillende onderzoeken bij de mens worden gedaan. Wijzen die ook op een verband dan is de placebo-gecontroleerde test bij de mens een gouden standaard zoals in het onderzoek waar u over schrijft. Dan pas heb je een verband aangetoond. Als er goed onderzoek is gedaan bij bijvoorbeeld kinderen, dan mag je deze conclusie zelfs niet doortrekken naar de hele bevolking of een ander deel ervan. Het effect kan ook weer heel anders uitpakken.
Ook moet je veel van deze zelfde tests doen (reproduceerbaarheid) om voor iedereen een harde conclusie: Van melk krijg je kanker of van melk krijg je allergieën. Die bewijzen zijn er tot nog toe niet.
Ik geloof ook niet dat je melk nodig hebt, behalve als zuigeling, maar dat wil niet per definitie zeggen dat het daarom slecht is. Voor de rest bestaan er verschillende soorten kanker en het verband met melk heb ik in mijn eerste antwoord kort uiteengezet.
Met gezonde groet,
Ay Lin Kho

Andere reacties op de voedingsvraag en antwoord in de krant.