Waarom verbeteren etiketten niet?

Vraag en antwoord geschreven voor De Persgroep Hart & Ziel katern

Vraag: Waarom veranderen etiketten niet? Is Voedingscentrum onafhankelijk?
Ik probeer altijd goed op etiketten te letten en vind het vreemd dat het vaak onleesbaar is. Ik google ook altijd om te kijken of bepaalde beweringen kloppen en of voeding gezond is.  Ik kijk vaak op de website van het Voorlichtingsbureau. Ergens anders staan weer compleet tegenstrijdige berichten. Volgens mijn kennis is het advies van het Voorlichtingsbureau niet onafhankelijk en dus niet geloofwaardig, omdat die gesponsord zou worden door Unilever en Coca Cola. Klopt dit?

Artikel Ay Lin Kho etiket brood-Antwoord: Etiketten verbeteren, wetgeving is recent veranderd
De informatievoorziening op etiketten verbetert langzaam maar zeker wel! Eind 2014 zijn er nieuwe etiketteringsregels van kracht gegaan. Er zijn onder andere regels over de leesbaarheid, lettergroottes en allergenenvermelding. Een hele verandering voor bedrijven en het kostte heel veel werk om de etiketten volgens de nieuwe richtlijnen te maken. Mensen die een serieuze allergie hebben, plukten hier meteen de vruchten van en kunnen nu veel meer producten eten dan voorheen omdat het duidelijker geworden is wat er precies in de producten zit. Ook moet er het woord zout worden gebruikt en niet meer natrium waar je nog omrekeningsfactor voor nodig hebt voor het zoutgehalte.

Onafhankelijkheid Voedingscentrum
Ik zie veel onzinnige discussies over onafhankelijkheid van het Voedingscentrum. Ze zouden gesponsord worden door bedrijven. Hét doel van het Voedingscentrum is om de Nederlandse bevolking op een begrijpelijke manier te informeren over voeding en gezondheid. Het is hun taak om de wetenschappelijke bevindingen van de Gezondheidsraad om te zetten in begrijpelijke taal naar ons, de gezonde consument. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Volgens de Gezondheidswet heeft de raad als taak om ministers en parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Belangen kunnen er altijd zijn en het is goed om hier kritisch op te zijn maar het hoeft geen probleem te vormen.

Bloemetje voor Voedingscentrum
Bij een voedingsevenement waar ik aanwezig was  er onder andere een spreekster van het Voedingscentrum. Zij kon na haar voordracht het bloemetje als bedankje van de organisatie niet eens aannemen omdat het beleid van het Voedingscentrum dat verbiedt. Als dit geen onpartijdigheid is dan weet ik het ook niet meer. Overigens heeft de vertaler (geen voedingskundige) van mijn debuut Healthy & Happy Without Diets, zoveel gehad aan de website van het Voedingscentrum en kende op een gegeven moment de hele website. Dat was te zien aan de juiste vertaling van de erg complexe voedingsinhoud.